Betingelser

Gave til deg! Kjøp Erotiske Julegleder og få med Gavekort på 750kr! BRUK KODE: GAVE23
*Kampanjeperiode: 15.11 - 15.12.23 Kan ikke kombineres med andre tilbud/kampanjer. Se produktbeskrivelse for mer informasjon

Betingelser

Betingelser


Generelt
De her angitte vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av www.Erotikk1.no (heretter kalt "Erotikk1").
Erotikk1 drives av Vipservice AS (org.nr: 998 406 064).
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Erotikk1 så lenge ikke annet er skriftlig avtalt partene i mellom.


Kontaktinformasjon
Telefon: 902 61 111
Epost: kundeservice@erotikk1.no
Postadresse:
Vipservice AS
Postboks 256 Sentrum
7402 Trondheim


Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkludert mva, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. I handlekurven ser du pris inkludert merverdiavgift, frakt, og eventuelle andre avgifter. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-, trykk- og/eller prisfeil.

Dersom det har forekommet skrive-, trykk- og/eller prisfeil av vesentlig størrelse fra Erotikk1 sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.


Betaling

Betaling skjer via valgt betalingsmetode i kassen. Betalingsportalen er levert av Worldline (tidligere Bambora) sammen med partnere.

Vi aksepterer kortbetaling med VISA, MasterCard og Maestro. Belasting av kredittkort skjer umiddelbart ved kjøp.

Betaling med VIPPS blir gjort via telefonnummer og verifisering med mobilbank-ID.

I samarbeid med Walley tilbyr vi en trygg og enkel faktura- og delbetalingsløsning. Tjenesten tilbyr deg en engangskreditt som betaling for dine kjøp. Engangskreditten innebærer at kreditten er bundet til det enkelte kjøp og at du som forbruker ikke har noe ytterligere utestående kredittforhold med Walley. Mer informasjon og generelle kredittvilkår for betalingsløsningen finner du på walley.no.

Ved valg av faktura er forfallstiden 14 dager. Faktura sendes til den e-postadressen du har oppgitt eller til din folkeregistrerte adresse avhengig av ditt valg av distribusjonsmåte på kjøpstidspunktet. Ved valg av faktura kan du velge å betale hele beløpet med en gang eller alternativt logge inn på walley.no og søke om en delbetalingsavtale.

For å kunne benytte tjenesten må du på kjøpstidspunktet ha en permanent og offisiell norsk bostedsadresse og være minst 18 år gammel. Betalingsmåten er bare tilgjengelig for privatpersoner, og forutsetter at du har tatt vare på dine økonomiske forpliktelser og har en god betalingshistorikk.

En kredittsjekk gjennomføres i forbindelse med kjøpet. Kredittvurderingen utføres av Collector Payment Services AS, og informasjonen vil ikke bli lagret hos nettbutikken hvor kjøpet blir utført. Din personlige informasjon vil kun bli benyttet til å beslutte om kreditt skal gis eller ikke. Ved for sen eller uteblitt betaling tilkommer purregebyr og forsinkelsesrente og eventuelle omkostninger ved inkasso.

For fullstendige vilkår for Walleys faktura- og delbetalingstjeneste, se de eksterne lenkene nedenfor:

Collectors generelle kredittvilkår for faktura og delbetaling

Standardiserte Europeiske opplysninger om forbrukerkredit

Walleys kundeservice hjelper deg med alle spørsmål angående din faktura eller delbetaling. Kontakt Walleys kundeservice via e-post på hello@walley.no eller via telefon 22 41 14 55, mandag – fredag kl. 08.00 – 18.00, lørdag 10.00 - 16.00, søndag 10.00 - 15.00.

Dersom du har betalt din faktura eller delbetaling, men senere angrer på ditt kjøp har du et tilgodehavende hos Walley. Walley tilbakebetaler den summen du har betalt etter at vi har fått opplysninger fra forhandler om godkjent retur. Tilbakebetalingen vil skje til din konto og du må derfor informere oss om ditt bankkontonummer og fakturaopplysninger.
En fakturaavgift kan tilkomme på faktura med 14 dagers forfall. For delbetaling påløper et månedlig gebyr på NOK 39 og en rente på 21 %. Normalt tilbys delbetaling over 3, 6, 12 eller 24 måneder spesifisert i henhold til kjøpesum.


Personvern
I forbindelse med bestillingen, godtar du at erotikk1.no lagrer og bruker informasjonen du oppgir. Vi gjør dette for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Vi dokumenterer også all kommunikasjon vi har med deg via e-post, for å kunne tilby servicen som du forventer av oss. Erotikk1.no vil ikke gi din personlige informasjon til en tredjepart.

Du har til en hver tid rett til å se den informasjonen vi har lagret om deg. Du har også retten til å bli glemt, dvs at vi sletter all personlig informasjon vi har om deg. Vi kommer til å ta vare på informasjon som trengs av regnskapsmessige årsaker.

Vi forbeholder oss retten til å bruke e-post for å sende markedsføring og nyhetsbrev dersom du godtar det.


Kundens plikter
Den som er registrert som kunde hos Erotikk1, er ansvarlig for betaling av de ytelser Erotikk1 eller Erotikk1 sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Erotikk1 sin side.


Uavhentede pakker
Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

UAVHENTEDE PAKKER BELASTES MED ET GEBYR PÅ KR. 500,-


Reklamasjon
Før feil meldes til Erotikk1, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Erotikk1 har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Erotikk1 slik at Erotikk1 kan iverksette tiltak for avhjelp. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Erotikk1 melding innen rimelig tid etter at mangel ble oppdaget eller burde blitt oppdaget.

Du har 2 års reklamasjonsrett i følge norsk lov.


Avhjelp
Erotikk1 vil, snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Erotikk1, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Erotikk1, betaler ikke Erotikk1 disse utgiftene.


Angrefrist
Vi følger kjøpsloven når det gjelder retur av varer og ber deg fylle ut angrerettskjema hvis du returnerer varer til oss.  Alle våre nettkunder har ifølge norsk lov 14 dagers angrefrist fra dagen de mottar produktet. Du har 14 dager på å gi oss beskjed om du angrer, enten på telefon eller e-post. Du trenger ikke å oppgi noen grunn for retur. Varen må leveres tilbake i samme stand og mengde som du mottok den.  Angreretten gjelder ikke for intim- og hygiene-produkter dersom du har tatt produktet i bruk eller brutt emballasjen/forseglingen. Du har ikke angrerett på forseglede varer som ikke er egnet for retur av helsevernmessige og hygieniske årsaker, og hvor forseglingen er brutt etter levering.

Dette gjelder for eksempel produkter som undertøy, latex, glidemiddel eller kremer, graviditetstester, dildoer, vibratorer.

Returskjema ligger som en link på din ordrebekreftelse, som du mottar på e-post.

Du finner angrerettskjema her.


Merk: Vi har ingen angrerett eller bytterett i våre fysiske butikker. Kjøper må betale for returkostnader.


Ekstraordinære forhold
Erotikk1 er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Erotikk1 godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Erotikk1 sin kontroll, og som Erotikk1 ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Erotikk1 er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Erotikk1 sin side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 34.


Salgspant/Betalingsvilkår
Erotikk1 har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.


Endring i vilkårene
Erotikk1 forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.


Force majeur
Er Erotikk1 forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Erotikk1 fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.


Cookies
En cookie er en tekstfil som sendes fra et nettsted til datamaskinen der den er lagret enten i minnet (session cookies) eller som en tekstfil (tekstbaserte informasjonskapsler). Cookies brukes til å lagre innloggingsinfo eller handlekurven mens du surfer rundt på ulike nettsteder. Hvis nettleseren din er satt til å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å gjøre noen ordre på nettstedet vårt. Du kan enkelt endre dette i innstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at vi ikke bruker cookies for å lagre personlig informasjon om deg.