0
Your Cart

Betingelser

Betingelser

Generelt
Følgende vilkår regulerer kundens bruk av varer og tjenester levert av www.Erotikk1.no (heretter kalt “Erotikk1”). Erotikk1 drives av Vipservice AS (org.nr: 998 406 064).
Disse vilkårene gjelder for alt salg fra Erotikk1 så lenge ikke annet er avtalt skriftlig mellom partene.

Kontaktinformasjon

Priser og levering

Alle priser er oppgitt inkludert mva, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. I handlekurven ser du pris inkludert merverdiavgift, frakt, og eventuelle andre avgifter. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring som følge av endrede priser fra våre leverandører.

 

Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt på samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss må anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til vårt lager. Medgått tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg før innlevering av forsendelsen til transportør. Når tid er oppgitt i antall dager, menes hverdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg.

 

Vi forbeholder oss retten til å avvike oppgitt leveringstid uten nærmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt får ikke tilbakevirkende kraft. Vi tar forbehold om mulige skrive-, trykk- og/eller prisfeil.

 

Dersom det har forekommet skrive-, trykk- og/eller prisfeil av vesentlig størrelse fra Erotikk1 sin side, kan dette endres uten unntak, dersom kunden blir gjort oppmerksom om forholdet på forhånd og innen rimelig tid etter at feilen er oppdaget.

Betaling

Erotikk1 aksepterer betaling via: VISA, Mastercard, Maestro, Vipps og Klarna.

Ved bruk av betalingskort vil kjøpesummen først bli trukket på din konto når varene sendes. Så snart vi har mottatt bestillingen din, mottar du ordrebekreftelse fra oss på e-post.

 

Betaling med VIPPS blir gjort via telefonnummer og verifisering med mobilbank-ID.

 

Vi bruker cookies bl.a. for å gi deg en bedre kjøpsopplevelse, og vi er forpliktet til å sørge for at opplysningene dine er sikret.  

Klarnas betalingsmetoder

I samarbeid med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyr vi følgende betalingsmetoder. Betalingen går alltid direkte til Klarna.

Faktura: Forfallsdato er 30 dager etter at varene er sendt. Fakturavilkårene finner du her.

Konto: Klarna Konto er en rammekreditt fra Klarna som gir forbrukere mulighet til å betale sine kjøp i månedlige avdrag i stedet for å betale hele beløpet med en gang, med 1/24 (minimum 95 NOK) av totalbeløpet.

Nærmere informasjon om Klarna og brukervilkårene deres finner du her. Bruken av slike opplysninger reguleres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og deres egen Klarna personvernerklæring.

Personvernerklæring

Du kan lese hele personvernerklæringen til Erotikk1 her. 

Aldersgrense

Du skal være myndig for å handle hos Erotikk1. Personer under 18 år er mindreårige og dermed umyndige. Når du godkjenner et kjøp på hjemmesiden bekrefter du med dette at du er fylt 18 år.

Kundens plikter

Den som er registrert som kunde hos Erotikk1, er ansvarlig for betaling av de ytelser Erotikk1 eller Erotikk1 sine samarbeidspartnere leverer i henhold til nærværende vilkår. Ansvaret omfatter også andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, så fremt det ikke kan påvises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Erotikk1 sin side.

Uavhentede pakker

Ved uavhentede pakker vil kunden bli ilagt et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

UAVHENTEDE PAKKER BELASTES MED ET GEBYR PÅ KR. 500,-

Reklamasjon

Før feil meldes til Erotikk1, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kunden kan godtgjøre at produktet ikke fungerer slik Erotikk1 har beskrevet at det skal gjøre, må kunden melde dette til Erotikk1 slik at Erotikk1 kan iverksette tiltak for avhjelp. Når du handler hos Erotikk1 har du 2 års reklamasjonsrett, ifølge norsk lov. Det vil si at du har 2 år fra du mottok varen(e) på deg til å reklamere over eventuelle feil eller mangler. Du skal derimot gi oss beskjed raskest mulig, og senest 2 måneder etter at du oppdaget feilen/mangelen, om at du vil reklamere varen(e). I tvilstilfelle og evt. tvister følger vi Forbrukerrådets avgjørelse.

Avhjelp

Erotikk1 vil, snarest mulig etter å ha blitt kjent med en mangel ved produktet levert av Erotikk1, iverksette tiltak for å rette på mangelen. Hvis kunden på eget initiativ iverksetter tiltak for å utbedre mangelen ut over det som måtte være avtalt med Erotikk1, betaler ikke Erotikk1 disse utgiftene.

Angrefrist

Erotikk1 følger kjøpsloven når det gjelder retur av varer og ber deg fylle ut angrerettskjema dersom du returnerer varer til oss.  Alle våre nettkunder har ifølge norsk lov 14 dagers angrefrist fra dagen de mottar produktet. Du har 14 dager på å gi oss beskjed om du angrer, enten på telefon eller e-post. Du trenger ikke å oppgi noen grunn for retur. Varen må leveres tilbake i samme stand og mengde som du mottok den.  Angreretten gjelder ikke for intim- og hygiene-produkter dersom du har tatt produktet i bruk eller brutt emballasjen/forseglingen. Du har ikke angrerett på forseglede varer som ikke er egnet for retur av helsevernmessige og hygieniske årsaker, og hvor forseglingen er brutt etter levering. Dette gjelder for eksempel produkter som undertøy, latex, glidemiddel eller kremer, graviditetstester, dildoer, vibratorer.

Returskjema ligger som en link på din ordrebekreftelse, som du mottar på e-post.

Du finner angrerettskjema her.

Merk: Vi har ingen angrerett eller bytterett i våre fysiske butikker. Kjøper må betale for returkostnader.

Ekstraordinære forhold

Erotikk1 er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Erotikk1 godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor Erotikk1 sin kontroll, og som Erotikk1 ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.

Erotikk1 er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Erotikk1 sin side.

Ved forbrukerkjøp kan ikke vilkårene være dårligere enn vilkårene i loven, jfr. Lov om forbrukerkjøp av 2002-06-21 nr. 3

Bruksanvisninger

Hvis et produkt krever en bruksanvisning, vil denne følge med produktet. Er du fremdeles i tvil om hvordan produktet skal brukes, kan du kontakte vår kundeservice på tlf: 90 26 11 11 eller e-post: kundeservice@erotikk1.no

Salgspant/Betalingsvilkår

Erotikk1 har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Det er kun bedrifter og offentlige etater som får kjøpe varer på kreditt, og det vil bli foretatt kredittvurdering før utsendelse av bestilte varer.

Endring i vilkårene

Erotikk1 forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Force majeur

Er Erotikk1 forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Erotikk1 fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Cookie

En cookie er en tekstfil som sendes fra et nettsted til datamaskinen der den er lagret enten i minnet (session cookies) eller som en tekstfil (tekstbaserte informasjonskapsler). Cookies brukes til å lagre innloggingsinfo eller handlekurven mens du surfer rundt på ulike nettsteder. Hvis nettleseren din er satt til å ikke akseptere cookies, vil du ikke være i stand til å gjøre noen ordre på nettstedet vårt. Du kan enkelt endre dette i innstillingene til nettleseren din. Vær oppmerksom på at vi ikke bruker cookies for å lagre personlig informasjon om deg.